Διαχείριση απόδοσης κέντρου δεδομένων και διακομιστή

Λύσεις για τη διαχείριση της υποδομής κέντρου δεδομένων και διακομιστή σε φυσικά και εικονικά περιβάλλοντα, καθώς και σε περιβάλλοντα cloud.

OpManager

Διαχείριση υποδομής δικτύου και κέντρου δεδομένων

OpManager

  • Παρακολούθηση και διαχείριση δικτύου για αλλαγές στην απόδοση, την κίνηση και τη διαμόρφωση
  • Παρακολούθηση φυσικών και εικονικών διακομιστών, όπως VMware, Hyper-V και Xen
  • Δημιουργία ρεαλιστικής προβολής κέντρου δεδομένων και rack σε τρισδιάστατη απεικόνιση
  • Διαχείριση πόρων με το πρόσθετο CMDB
  • Λήψη άμεσων ειδοποιήσεων για σφάλματα μέσω email και SMS
Applications Manager

Παρακολούθηση απόδοσης διακομιστή και εφαρμογής

Applications Manager

  • Ανακαλύψτε διακομιστές εφαρμογών, βάσεις δεδομένων διακομιστών, υπηρεσίες web, συναλλαγές και εφαρμογές σε cloud στο ετερογενές κέντρο δεδομένων σας
  • Εντοπίστε συμφορήσεις στην απόδοση έγκαιρα, βρείτε γρήγορα τη βασική αιτία και επιλύστε εκ των προτέρων τα προβλήματα, προτού επηρεάσουν τους τελικούς χρήστες
  • Ανακαλύψτε με ακρίβεια πώς οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές σας με τη βοήθεια της πραγματικής παρακολούθησης χρήστη. Εξασφαλίστε βέλτιστη εμπειρία χρήστη για τις εφαρμογές σας web
  • Αποκτήστε προγραμματισμό δυναμικότητας και πληροφορίες για διάφορες τάσεις, ώστε να σχεδιάσετε καλύτερα την επέκταση της επιχείρησής σας